วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สารวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019


สารวัดวันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม 2019
สัปดาห์ที่หนึ่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า

      ขอผู้เก็บภาพพระสันตะปาปาผ่านรอบวัดเซนต์หลุยส์และโรงเรียน ส่งภาพเข้าทางเวปไซต์ของวัด เพื่อทำเป็นอนุสรณ์เตือนความทรงจำที่ดี ให้กับลูกหลานต่อไป อีกยาวนานเท่าไรก็ว่ากันใหม่ต่อไป ใคร “ยังมีชีวิตอยู่” ช่วยทำให้เป็น “สะพาน” เชื่อมโยงวันนี้กับวันโน้นด้วย
        สภาภิบาลและทางโรงเรียนเริ่มเตรียมงานคริสต์มาสเซนต์หลุยส์เฟสติเวล 2019-2020 จำนวนบัตรสอยดาวปีนี้ 20,000 ใบ จะถูกวางจำหน่ายหาซื้อได้ที่วัด โรงเรียน และโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและกระจายงานออกไปอย่างทั่วถึง รางวัลใหญ่เล็กมีเพิ่มขึ้น เพื่อกิจการกุศลให้กับทางโรงเรียน และเกมการละเล่นมากมายทั้งของสภาภิบาลวัด และวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ อีกทั้งร้านอาหารเครื่องดื่ม โรงเรียนจัดให้อิ่มหนำสำราญ บัดนี้งานจะเริ่มแล้ว ใครซื้อก่อนของวัดในวันนี้เพียงห้าพันใบมีของขวัญพิเศษมอบให้เป็นรางวัลพิเศษก่อนเริ่มงานจริง ติดตามการประกาศของวัดในสัปดาห์สุดท้ายเตรียมรับเสด็จพระคริสตเจ้า
        ในวันที่ 4 และ 5 ธันวาคม นี้ทางวัดจัดแสวงบุญ 45 ที่นั่งอาสนวิหารจันทบุรีและอารามการ์แมล จันทบุรี และซื้อของที่ระลึกอารามซิสเตอร์จันทบุรี รวมที่พักและอาหาร 2 มื้อ รายละเอียดสอบถามได้ที่โต๊ะสภาภิบาลสนามหญ้าข้างวัด
        ก้าวต่อไปหลังจากผ่านงานต้อนรับพระสันตะปาปาคือ การรณรงค์ให้วัดและโรงเรียนสะอาด เพราะฉะนั้นขอความกรุณานำขยะกลับบ้าน อย่าทิ้งขว้างไว้ที่วัดและโรงเรียน ขยะจะมีรวมที่ถังใหญ่เท่านั้น ถังเล็กๆจะไม่มี เพื่อช่วยลดโลกร้อนและช่วยกันสร้างความสะอาดให้กับบ้านของพระ
        อีกสิ่งหนึ่งที่ต้องถือว่าสำคัญคือการไม่สูบบุหรี่ในรอบวัดและโรงเรียน เพราะเป็นสถานที่ต้องห้ามทางกฎหมาย ขอให้ช่วยกันเตือนและบอกผู้จะสูบว่าทำไม่ได้ หนึ่งผิด และสองทำให้เจ้าของสถานที่ต้องผิดด้วยที่ไม่เตือน ขณะนี้มีป้ายเตือนทั้งหน้าวัดและรอบวัดแล้ว
        เรื่องสุดท้ายแต่ขอให้เป็นเรื่องแรกเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับก้าวเดินต่อไปคือนำบทสรุปของบทเทศน์หรือสุนทรพจน์ของพระสันตะปาปาเยือนประเทศไทย นำมาเป็นข้อคิดและข้อพึงปฏิบัติ เพราะนี่คือเครื่องหมายแห่งกาลเวลาที่พระเจ้าตรัสบอกกับเรา “หนทาง ความจริงและชีวิต”
ขอพระอวยพร
คุณพ่อชาญชัย  ทิวไผ่งามบอกกล่าว เล่าเรื่อง
ความชื่นชมยินดียังคงต่อเนื่องไป
            เราเพิ่งผ่านช่วงเวลาแห่งความสุข แห่งความชื่นชมยินดีในการเสด็จเยือนประเทศไทยของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส เชื่อว่าพี่น้องยังมีความชื่นชมยินดีอย่างเต็มหัวใจ และพ่อเชื่อว่าภาพจำนี้จะเป็นความทรงจำของพวกเราทุก ๆ คน ที่ได้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ ภาพรอยยิ้ม ภาพที่พระองค์โบกพระหัตถ์ทักทาย อวยพร เป็นภาพจำที่จะถูกประทับตรึงตาอยู่ในความทรงจำของพวกเราเสมอ ขอบคุณพระที่มอบช่วงเวลาดี ๆ แบบนี้ให้กับพวกเราคริสตชนชาวไทย พ่อเชื่อว่าความยินดีนี้จะไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เราสุขใจชื่นใจเท่านั้น แต่จะทำให้เรามีความเชื่อที่มีชีวิตชีวามากขึ้น หลาย ๆ คนก็บอกกับพ่อว่า การมาของพระสันตะปาปาทำให้กลับมาเข้าวัดหลังจากไม่ได้เข้ามานาน ทำให้อยากแก้บาปรับศีลดี ๆ เวลาที่ร่วมมิสซา ฯลฯ ขอให้ความยินดี ความสุขใจนี้กลับเป็นพลังสำหรับความเชื่อคริสตชนของเราต่อ ๆ ไปในทุก ๆ วัน
            ความชื่นชมยินดียังคงต่อเนื่องไป เพราะสัปดาห์นี้เราเริ่มต้นสัปดาห์แรกในปีพิธีกรรมของพระศาสนจักร เป็นปีใหม่ของพระศาสนจักรนั่นคือเริ่มต้นสัปดาห์ที่1 เทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ อีก 4 สัปดาห์ข้างหน้า เราจะเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูด้วยความยินดีอีกครั้งหนึ่ง นับเป็นความยินดีแบบต่อเนื่องของพวกเราคริสตชนชาวไทย
            ช่วงนี้ทางวัดเริ่มเตรียมกิจกรรมคริสต์มาส ทั้งด้านความรื่นเริงภายนอก นั่นคือ กิจกรรมความสนุกสนานแบบทุก ๆ ปี สอยดาว บิงโก เกม การละเล่นต่าง ๆ ซึ่งทางวัดจะเริ่มจำหน่ายบัตรสอยดาวตั้งแต่สัปดาห์นี้ไป พี่น้องสามารถติดต่อซื้อได้ที่สำนักงานวัดหรือที่โรงเรียนเซนต์หลุยส์ในวันทำการและเวลาทำการปกติ และสำหรับพี่น้องที่อยากร่วมแบ่งปันความสุขด้วยของรางวัลเล็ก ใหญ่หรือปัจจัยเพื่อใช้สำหรับกิจกรรมคริสตมาสนี้สามารถนำมามอบให้กับทางวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ไปเพื่อร่วมในการส่งความสุขให้แก่กันในโอกาสพระคริสตสมภพนี้
            นอกจากความรื่นเริงภายนอกก็คงไม่ลืมความสุขและความชื่นชมภายใน การเตรียมตัวรับเสด็จพระกุมารที่จะมาบังเกิดอีกครั้งด้วยการเตรียมชีวิตของเราให้เป็นที่ประทับของพระกุมารเยซู ด้วยการแก้บาปรับศีลอย่างดี ด้วยการมีข้อตั้งใจดี ๆ ในช่วงเวลานี้ล้วนเป็นการเตรียมที่ดีทั้งนั้น เชิญชวนพี่น้องได้เริ่มต้นเตรียมชีวิตทั้งภายนอกภายในตั้งแต่สัปดาห์ที่1นี้ เพื่อคริสตมาสปีนี้ จะเป็นคริสตมาสที่มีความหมายและเป็นความชื่นชมยินดีสำหรับเราอย่างแท้จริง
                                                                                                                                      ปลัดวัดสาทร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น